Ръководител: проф. д-р В. Дулева, дм
тел.:(359 2) 8056 246, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпълнители: гл. ас. Л. Рангелова, ас. Е. Чикова, гл. експ. Ив. Дичева, експ.  З. Дунева, експ. Е. Ацева, хим. техн. Т. Георгиева; Отдел “Рискови поведенчески фактори и промоция на здраве”: проф. д-р П. Димитров, гл. експ. Д. Божилова

Тенденцията за непрекъснато увеличаване разпространението на наднормено тегло при децата в страните-членки на ЕС налага разработване и прилагане на интервенции за подобряване на храненето и физическата им активност. Това изисква периодично наблюдение и оценка на статуса на децата чрез използване на унифицирани антропометрични индикатори и критерии. СЗО с подкрепата на ЕС инициира създаването на Европейска мрежа за наблюдаване на затлъстяването при децата, в която България се включи. В проекта участват 23 страни, проучванията ще се провеждат през година върху национално представителни извадки при деца от 6 до 9 годишна възраст.  Мониторингът в България се извършва при деца от 1-ви клас.

Първото проучване е проведено през 2008 год., през 2013 г. беше проведено второ проучване.

Цел: Създаване на европейска база данни за разпространението на свръхтегло и затлъстяване при деца за целите на хранителната политика

Дейности: Мониторинг на наднорменото телесно тегло при деца от 1-ви клас в България; Осигуряване на устойчива информация чрез стандартизирана и  хармонизирана система за наблюдение; Оценка на разпространението и  тенденциите  на свръхтегло и затлъстяване при децата на национално и европейско ниво; Идентифициране на основни рискови фактори; Използване на данните при планиране и оценка на интервенции.