НЦОЗА обучава докторанти по научните специалности:
 • Социална медицина и здравен мениджмънт
 • Хранене и диететика
 • Хигиена
 • Токсикология
НЦОЗА e база за теоретично и практическо обучение по следните специалности от Приложение 1 към НАРЕДБА No 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:
 • Социална медицина и здравен мениджмънт
 • Трудова медицина
 • Хранене и диететика
 • Комунална хигиена
 • Хигиена на детската и юношеската възраст
 • Медицинска санитарна физика
 • Санитарно инженерство
 • Санитарна химия
 • Токсикология
 • Медицинска информатика и здравен мениджмънт