Европейски референтни мрежи

 На 15 декември 2016 г. Бордът на страните членки на ЕС за европейските референтни мрежи одобри 23 мрежи. 7 Експертни центъра по редки болести от България са одобрени за участие в 5 от тези мрежи – ERN EuroBloodNet (2 центъра), ERN EURO-NMD (1 център), Endo-ERN (2 центъра), MetabERN (1 център) и ERN RND (1 център).

Пълният списък на одобрените референтни мрежи е достъпен на сайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/health/ern/

Състав на комисията

Заповед на министъра за допълване на Списъка на редките заболявания – 27.02.2020 г.

Наредба № 16 от 30 юли 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания

 
 
 

Официални бланки за заявление за включване на заболявания в Списъка на редките заболявания и за искане за обозначаване на експертен център за рядко заболяване: