Учебна програма на НЦОЗА за 2021 г.

Заявка за курс

Инструкции за попълване на заявка

♦ 14.10.2020 НЦОЗА възстановява обученията по учебната си програма

От 19 октомври 2020 г. НЦОЗА възстановява обученията за периода октомври–декември 2020 г. за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри, обявени в програмата за 2020 година.
Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки участниците във всеки курс ще бъдат до двадесет, като ще бъдат класирани според датата на подаване на заявките. При получени повече от 20 заявки за определен курс, НЦОЗА има готовност да организира повторното му провеждане.

 

♦ 14.4.2020 Съобщение за удължаване на срок за кандидатстване

Срокът за подаване на документи за участие в курса за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества, се удължава до 30 ноември 2020 г.

За допълнителна информация: Николай Буторин, дм,
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., 0885 054 643


♦ 09.03.2020 - НЦОЗА временно прекратява обученията

Считано от 9 март 2020 г. НЦОЗА прекратява провеждането на обучения за срок, не по-кратък от един месец. Актуализираните дати за провеждането на обучителни курсове ще бъдат допълнително съобщени.


 ♦ 06.02.2020 - Съобщение за предстоящ курс с код 2.2.4.2.

На 14 април 2020 г. в НЦОЗА ще се проведе курс 2.2.4.2. от Учебната програма на НЦОЗА с тема "Основи на Нутригенетиката и нутригеномиката. Законодателство. Насоки на приложение".

Ще бъдат засегнати теми, касаещи персонализираното хранене, приложение на генетичните тестове в практиката на нутрициолози и диетолози, има ли законова рамка, която обособява валидността и приложимостта на нутригенетичните тестове. Нутригенетиката и нутригеномиката в контекста на процеса на стареенето.

Добре дошли са всички специалисти в областта на науката за хранене - диетолози, нутрициолози, биолози, научни работници, лични лекари и всички, които имат интерес към персонализирания подход в храненето.


♦ 02.01.2020 - Съобщение за предстоящ курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти

През 2020 г. в Националния център по обществено здраве и анализи ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.
Курсът ще се проведе съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 на МЗ от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (ДВ. бр.62, 29.07.2014 г.).

Документите за участие в обучението се приемат в деловодството на НЦОЗА (4 ет. ст.16) от 02.01.2020 г. до 15.02.2020 г. Комисията за подбор на кандидатите ще обяви резултатите до 28.02.2020 г., след което ще се обяви точната дата на започването на обучителния курс за ръководители на програми за лечение с агонисти агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

За повече информация: Николай Буторин, дм, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., 0885054643

Националната агенция по оценяване и акредитация проведе оценяване по процедури за програмна акредитация на докторски програми в Националния център по обществено здраве и анализи.

НЦОЗА получи акредитация за следните докторски програми:

Професионално направление „7.1 Медицина“

 • Докторска програма „Социална медицина и здравен мениджмънт“
  Срок на акредитацията - 27.10.2022 г.
 • Докторска програма „Токсикология“
  Срок на акредитацията - 27.10.2021 г.
 • Докторска програма „Хигиена“
  Срок на акредитацията - 07.04.2021 г.
 • Докторска програма „Хранене и диететика“
  Срок на акредитацията - 07.04.2021 г.
НЦОЗА обучава докторанти по научните специалности:
 • Социална медицина и здравен мениджмънт
 • Хранене и диететика
 • Хигиена
 • Токсикология
НЦОЗА e база за теоретично и практическо обучение по следните специалности от Приложение 1 към НАРЕДБА No 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:

Места за прием на специализанти в НЦОЗА*

Специалност Брой места
I

Специалности за лица с професионална квалификация „лекар“

Неклинични специалности

 
4 Комунална хигиена 2
10 Социална медицина и здравен мениджмънт 4
15 Хранене и диететика 2
VII

Специалности за лица с висше немедицинско образование

Неклинични специалности

 
7 Медицинска информатика и здравен мениджмънт 1
8 Медицинска санитарна физика 2
12 Медицинска санитарна химия 6
13 Санитарно инженерство -
15 Токсикология (за лица с квалификация в областта на биологическите и химическите науки, биотехнологиите, екологията, инженерната химия, химичните, металургичните и хранителните технологии) 3

*Обявените места са за срок до 31.03.2021 г.

14.4.2020 Съобщение за удължаване на срок за кандидатстване

Срокът за подаване на документи за участие в курса за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества, се удължава до 30 ноември 2020 г.

За допълнителна информация: Николай Буторин, дм,
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., 0885 054 643


 

Считано от 9 март 2020 г. НЦОЗА прекратява провеждането на обучения за срок, не по-кратък от един месец. Актуализираните дати за провеждането на обучителни курсове ще бъдат допълнително съобщени.

26.2.2020

Уведомяваме Ви, че обучение по курс с код 2.6.1.2. „Здравен мениджмънт – управление на болница“ - от 09.03.2020 г. - 5 дни, с ръководител проф. д-р П. Салчев, дм, се отлага.
Допълнително ще бъде съобщена следваща дата за провеждане на обучението.

07.02.2020

На 23 март 2020 г. в Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), гр. София ще се проведе обучителен курс 2.2.4.1. от Учебната програма на НЦОЗА с тема ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ – НОВОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И АНАЛИТИЧНИТЕ ПPАКТИКИ, чиято основна тема ще бъдат нововъведенията в законодателството и методите за анализ на генномодифицирани организми (ГМО). Аудиторията, към която е предназначен курса, са експерти и аналитични специалисти, работещи в областта на контрола, безопастността и оценката на риска от ГМО.

По време на курса с продължителност  два дни, ще бъдат обстойно разгледани новостите по отношение на европейското и българското законодателство, свързани с контрола върху ГМО. Това включва оценката на риска, методиката за вземане на проби от различни суровини и спецификата на отделните етапи, през които преминава един ГМО анализ.  Обучението ще се постави акцент върху основните изисквания касаещи организацията и работния процес в генетичните и  молякулярно - биологичните лаборатории съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

6.2.2020

На 14 април 2020 г. в НЦОЗА ще се проведе курс 2.2.4.2.  от Учебната програма на НЦОЗА с тема "Основи на Нутригенетиката и нутригеномиката. Законодателство. Насоки на приложение".

Ще бъдат засегнати теми, касаещи персонализираното хранене, приложение на генетичните тестове в практиката на нутрициолози и диетолози, има ли законова рамка, която обособява валидността и приложимостта на нутригенетичните тестове. Нутригенетиката и нутригеномиката в контекста на процеса на стареенето.

Добре дошли са всички специалисти в областта на науката за хранене - диетолози, нутрициолози, биолози, научни работници, лични лекари и всички, които имат интерес към персонализирания подход в храненето.

Съобщение за предстоящ курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти

През 2020 г. в Националния център по обществено здраве и анализи ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.
Курсът ще се проведе съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 на МЗ от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (ДВ. бр.62, 29.07.2014 г.).

Документите за участие в обучението се приемат в деловодството на НЦОЗА (4 ет. ст.16) от 02.01.2020 г. до 15.02.2020 г. Комисията за подбор на кандидатите ще обяви резултатите до 28.02.2020 г., след което ще се обяви точната дата на започването на обучителния курс за ръководители на програми за лечение с агонисти агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

За повече информация: Николай Буторин, дм, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., 0885054643