ISSN 1313-860X

БИБЛИОТЕКА "Българско списание за обществено здраве"

LIBRARY "Bulgarian Journal of Public Health"

Всички броеве на списанието можете да намерите тук.

All issues of the magazine can be found here.


• No 4/2020 (бг/en)  • No 3/2020 (бг/en)  • No 2/2020 (бг/en)   • No 1/2020 (бг/en)


• No 4/2019 (bg/en)  • No 3/2019 (bg/en)  • No 2/2019 (bg/en)  • No 1/2019 (bg/en)


 • No 4/2018 (bg/en)   • No 3/2018 (bg/en)   • No 2/2018 (bg/en)   • No 1/2018 (bg/en) 


 • No 4/2017 (bg/en)   • No 3/2017 (bg/en)   • No 2/2017 (bg/en)   • No 1/2017 (bg/en) 


 • No 4/2016 (bg/en)   • No 3/2016 (bg/en)   • No 2/2016 (bg/en)   • No 1/2016 (bg/en) 


 • No 4/2015 (bg/en)   • No 3/2015 (bg/en)   • No 2/2015 (bg/en)   • Supplement 2/2015  • No 1/2015 (bg/en) 


 • No 4/2014 (bg/en)   • No 3/2014 (bg/en)   • No 2/2014 (bg/en)   • No 1/2014 (bg/en) 


 • No 4/2013 (bg/en)   • No 3/2013 (bg/en)   • No 2/2013 (bg/en)   • No 1/2013 (bg/en) 


 • No 2/2012 (bg/en)   • No 1/2012 (bg/en) 


 • No 1-2/2011 (bg/en)


 • No 4/2010 (bg/en)   • No 3/2010 (bg/en)   • No 2/2010 (bg/en)   • No 1/2010 (bg/en) 


 • No 4/2009 (bg/en)   • No 3/2009 (bg/en)   • Special Edition Vol.I, No 3(1)/2009  • No 2/2009 (bg/en)   • Application No 2/2009   • No 1/2009 (bg/en)   • Application No 1/2009


 • GUIDE FOR REFEREES / Ръководство за рецензенти 
 • INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
/ • УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ