21.4.2021

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-и клас от цялата страна са допуснати до участие в XIII-ото издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“.

Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Офис на Световната здравна организация за България, Български младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на МЗ в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 60, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати 20 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 17 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 23 проекта.

Списъците с номинираните проекти можете да намерите тук: 1–4 клас, 5–7 клас, 8–12 клас.

Агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA) стартира онлайн проучване за употребата на наркотици в 31 страни на 28 езика, включително и на български.

Употребявате ли наркотици, в какво количество, колко често, са част от въпросите. Анкетата е анонимна и е за хора на възраст над 18 г. Тя е на разположение за попълване през следващите 6 седмици и е структурирана в няколко модула: социодемографски въпроси, модели на употреба на наркотици, достъпност до лечение, достъпност до наркотици (количество и платена цена) и как COVID-19 е повлиял на моделите на употреба на наркотици.

Онлайн проучванията допринасят за по-детайлна и актуална картина на употребата на наркотици и на пазарите на наркотици в Европа. Те имат предимството да достигат директно до хората, които употребяват наркотици, и са бърз и евтин начин за събиране на информация, така че да подпомогнат очертаването на тенденции при спешни ситуации. Този метод на събиране на информация позволява също изготвянето на сравнителни анализи между отделните страни.

Получените резултати ще допринесат за по-добра информираност какви са актуалните практики в Европа при употребата на наркотици и какви количества се използват. Това ще подпомогне процеса на оценка на пазара на наркотици в Европа и ще разшири възможностите за разработване на адекватни политики в областта на наркотиците и наркоманиите.

Онлайн проучването ще бъде промотирано в различните страни от националните фокусни центрове от информационната мрежа REITOX и техните партньори с помощта и на рекламна кампания в социалните медии. За България това е Националният фокусен център в рамките на НЦОЗА.

Европейско проучване за употреба на наркотицитеАнкетата е достъпна и на български език тук:
https://drugusersurvey.limequery.com/948273?lang=bg

 

18.03.2021

На 4 март отбелязваме Европейския ден за борба със затлъстяването. По този повод проф. Веселка Дулева от НЦОЗА ще участва във виртуален симпозиум „Устойчиво и информирано хранене през ХХI век“ с лекция на тема „Доброволните схеми за етикетиране на храните – инструмент за повишаване информираността на потребителите“. Събитието е организирано от Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания.

Според СЗО затлъстяването е заболяване, характеризиращо се с прекомерно натрупване на мастна тъкан. Хората със затлъстяване са в риск да се разболеят от други хронични заболявания като захарен диабет тип 2, сърдечносъдови заболявание и някои видове рак.

Постера на симпозиума можете да видите тук, можете да се запознаете с „корените“ на затлъстяването и допълнителни факти за него.

4.03.2021