От 15.01.2021 г. НЦОЗА възобновява приемането на проби за лабораторни изследвания на химичен състав на храни, добавки в храни, микробиологични изследвания на храни и генетично модифицирани организми в храни. При поискване от физически и юридически лица изследванията ще се извършват съгласно утвърден ценоразпис. Ценоразписът важи за лабораторни анализи и дейности, които са извън Приложение № 1 към чл. 29а от Тарифата за таксите, събирани от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве, по Закона за здравето.

Ценоразписът е публикуван на сайта на НЦОЗА в банера ИЦ „Здраве“.

През 2021 г. в Националния център по обществено здраве и анализи ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.

Курсът ще се проведе съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (ДВ, бр.62, 29.07.2014 г.). Документите за участие в обучението се приемат в деловодството на НЦОЗА (ет. 4, стая 16) в срок до 15.02.2021 г. Комисията за подбор на кандидатите ще обяви резултатите до 26.02.2021 г., след което ще бъде обявена датата на започване на обучителния курс за ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти.

За повече информация: Николай Буторин, дм,
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,0885 054 643

06.01.2021 г.

Със заповед № РД-19-12/30.12.2020 г. министърът на здравеопазването определи лечебни заведения, в които специалистите, обучавани на места, финансирани от държавата по клинични специалности, за които са предоставяни средства по чл. 42б на Наредба № 1 от 2015 г., могат да започнат работа по придобитата специалност. В заповедта се определят и областите, на територията на които специалистите могат да започнат работа по придобитата специалност в лечебни заведения за извънболнична помощ.

Можете да се запознаете със Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г. и с Приложения 1, 2, 3 и 4 към Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г.

31.12.2020 г.