23.6.2020

Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици 2020

26 юни е обявен за Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици от Генералната асамблея на ООН през 1987 г. като израз на решимостта да се засилят действията и сътрудничеството за постигане на международно общество, свободно от злоупотребата с наркотици.

Тази година мотото на Световния ден е „По-добри знания за по-добри грижи“, тъй като се отчита, че напоследък информационното пространство е „заразено” с различни видове дезинформация. UNODC (Службата на ООН по наркотиците и престъпността) насърчава отделните хора, организациите с нестопанска цел, частния сектор и държавите членки да се включат в нейната кампания в социалните медии, за да отбележат този ден, и ги приканва да използват ресурсите, предоставени в пакета на кампанията в социалните медии.

Повече информация на:
» International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking | 26 June"
» World Drug Day 2020 - "Better Knowledge for Better Care."

31.05.2020

31 май е Световният ден без тютюн, на който здравните власти по целия свят и неправителствените организации, ангажирани с проблема, акцентират върху опасностите за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия, и насърчават ефективните политики за намаляване на въздействието от употребата на тютюн.

По този повод Министерството на здравеопазването обявява национален конкурс за изработването на плакат на тема „Да говорим открито за последствията от тютюна!", каквото е и тазгодишното мото на Световния ден, обявено от Световната здравна организация.

Инициативата е в партньорство с Регионалния офис на СЗО в България, БЧК, НЦОЗА, РЗИ и неправителствени организации, работещи по превенция на употребата на тютюневите изделия. С подробностите за конкурса, свързани с условията, изискванията към участниците и определените награди, можете да се запознаете на сайта на МЗ тук.

В светлината на COVID-19, Европейската седмица на общественото здраве (EUPHW) ще се съсредоточи върху „Обединяване на усилията за подобряване-здравето на населението“.
Правителствата, учените, здравните специалисти и гражданското общество трябва да работят заедно за справяне с пандемията и повишаване на осведомеността за общественото здраве.