Няма връзка между електромагнитните полета и коронавируса

  Съвети за хранене на възрастни по време на пандемията COVID-19 (информационен материал)

   Съвети за хранене на възрастни по време на COVID-19 (информационен флаер)

   Безопасността на храната е работа на всеки!

   Завръщане на работа след поетапно отпадане на мерки за предотвратяване заразяването с COVID-19

   Международни насоки за удостоверяване и класифициране (кодиране) на COVID-19 като причина за смърт

   Препоръки към държавите членки за подобряване на хигиената на ръцете с оглед предотвратяване предаването на вируса COVID-19

   Уебинар на СЗО за психичното и физическо здраве при работа от вкъщи

   Пакет за комуникация на риска от COVID-19

   Covid-19 и употребата на психоактивни вещества

   Рискове и помощ за употребяващите наркотици в условията на пандемия

   Телефони за услуги и сигнали

   СЗО въвежда нови кодове от за отчитане на COVID-19 в МКБ 10

   ХРАНЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ В ПЕРИОД НА ПАНДЕМИЯ С КОРОНАВИРУС (COVID-19)

   Временно ръководство на СЗО и УНИЦЕФ: Вода, канализация, хигиена и управление на отпадъците във връзка с вируса на COVID-19

   Рационално използване на лични предпазни средства (ЛПС) срещу заболяване от корона вирус (COVID-19)

   Дезинфекция на външна среда и използване на дезинфектанти (натриев хипохлорит) върху пътни и градски настилки за предотвратяване на предаване на SARS-CoV-2 инфекция

   Може ли COVID-19 да се предава чрез климатични системи

   Оценка на риска и управление на експозицията на здравни работници в контекста на COVID-19

   СЗО организира уебинар на колаборативната мрежа по здраве при работа

   Информация от уебинар, организиран от СЗО и посветен на пандемията COVID-19

   COVID-19 Справяне със стреса

   Подготовка за COVID-19 във вашето здравно заведение

   Управление на потока на пациенти, съмнителни или потвърдени с коронавирус COVID-19

   Предпазване от COVID-19 при работа

   Общуване с пациенти със съмнение или потвърден COVID-19

   COVID-19 Моите 5 правила за хигиена на ръцете

   АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 

   Как да се предпазите от COVID-19 и да намалите разпространението му?

   COVID-19 Респираторен етикет

   COVID-19 Как правилно да си мием ръцете

   Информационен лист за COVID-19

   COVID-19 Предпазвайте себе си и околните от заболяване

   Подготовка на работното място за COVID-19

   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРОНАВИРУС (COVID-19): ПРАВА, РОЛИ И ОТГОВОРНОСТ НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛЮЧОВИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО

   COVID-19 - Комуникация на риска. Ръководство за здравни заведения 

03.04.2020

СЗО въвежда нови кодове за отчитане на COVID-19 в МКБ 10

U07.1COVID-19, идентифициран вирус
  Използвайте този код, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.
  Не включва:
 • коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (B34.2)
 • коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (B97.2)
 • Тежък остър респираторен синдром [SARS], неуточнен (U04.9)
U07.2COVID-19, неидентифициран вирус
  COVID-19 БДУ
Използвайте този код, когато COVID-19 е диагностициран клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.
  Не включва:
 • коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (B34.2)
 • COVID-19:
  • потвърден чрез лабораторно изследване (U07.1)
  • специално скринингово изследване за откриване на други вирусни болести (Z11.5)
  • наблюдение при съмнение за други болести или състояния (Z03.8)

 

За повече информация, предоставяме следния уебсайт за онлайн версия на МКБ 10:

https://icd.who.int/browse10/2019/en#/U00-U49

 

Считано от 9 март 2020 г. НЦОЗА прекратява провеждането на обучения за срок, не по-кратък от един месец. Актуализираните дати за провеждането на обучителни курсове ще бъдат допълнително съобщени.