ESPAD: Пиенето и пушенето сред тийнейджърите намаляват. Рисковата употреба на канабис и новите поведения на зависимост будят загриженост.

Употребата на цигари и алкохол сред 15-16-годишните ученици показва тенденция към намаляване, но потенциално рисковата употреба на канабис и предизвикателствата, които поставят новите поведения на зависимост, предизвикват загриженост. Това са изводите от данните в новия доклад на Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD), представени днес. Проучването, осъществено в партньорство с Европейската агенция за наркотиците (EMCDDA), се основава на представителни изследвания в 35 европейски държави, включително 25 страни членки на ЕС.

С цялата информация можете да се запознаете тук Информация, данни, таблици, графики тук

13.11.2020

Проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене” в НЦОЗА и национален консултант по хранене и диететика към МЗ, беше отличена за цялостен принос при връчването на годишните награди „Достъп до добра храна - 2020”.

Проф. Дулева активно участва в разработването на националната хранителна политика и нормативна база, свързана с храните и храненето на населението в България.

Тя има богат изследователски и преподавателски опит, повече от 100 научни публикации и над 150 участия в научни форуми у нас и в чужбина, лектор и ръководител е на курсове за след дипломно обучение на лекари, както и на Основния курс по медицинската специалност „Хранене и диететика”.

Наградите са учредени през 2014 г. и сред основните критерии при номинирането са дейностите за насърчаване на инициативата, както и тези, свързани с производството, търговията и публичния дебат с цел разширяване на достъпа до добра храна. Отчита се и приносът за развитие на партньорства между различните сектори в областта на храните.

27.10.2020

Директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков коментира в интервю за Българското национално радио всички аспекти на писмото на Пенка Георгиева от „Заедно с теб”, в което тя преди няколко дни поиска неговата оставка.

Доц. Хинков посочи, че причината пациентска организация да прави негативни оценки на Националния център за обществено здраве и анализи, който не се занимава с пациенти, както и да иска оставка на директора, е лична.

Мотивите са свързани с факта, че неотдавна не е продължен трудовият договор на близък на г-жа Георгиева след 6-месечния му изпитателен срок поради несправяне с работата и различни нарушения.

Цялото интервю на директора на НЦОЗА можете да чуете тук

09.10.2020