НЦОЗА създава три национални здравни регистъра

Три национални здравни регистъра създава НЦОЗА - на пациентите с редки болести и с диабет, и на източниците на електромагнитни полета в населените места. Регистрите се изграждат по проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването”, Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве” с финансовата подкрепа на НФМ 2009-2014 и ФМ НА ЕИП 2009-2014.

Цялата информация можете да прочетете тук / files/news/press_release.doc /