МОН публикува доклада на постоянно действащата Експертна комисия за наблюдение, оценка и анализ на научноизследователската дейност, осъществявана от научните организации и висшите училища за 2016 год. На оценка подлежат общо 227 организации (факултети, департаменти, центрове, колежи и др. звена на висши училища, както и институтина БАН и ССА; акредитирани болници и центрове), извършващи научни изследвания. Различните институции са групирани в общо 10 големи научни сектора. Според показаните резултати организациите в доклада са систематизирани на 5 групи: елит; ефективни организации; задоволително ефективно изпълняващи научната си дейност организации; организации с незадоволителна ефективност; организации със слаба ефективност. Националният център по обществено здраве и анализи получава висока оценка за своята научноизследователската си дейност през 2016 година. Той е на девето място по постижения в сравнение с общо 39 институции, факултети, колежи и болници в сектора „Медицински науки, здравеопазване и фармация” (класиран в група „Ефективни организации“).

Докладът на Министерството на образованието и науката може да се намери тук