Международната асоциация на националните институти за обществено здравеопазване е институция, отговорна за свързването и подпомагането на държавните агенции, отговарящи за общественото здраве. Асоциацията работи за подобряване на здравето по света, като използва опита и експертизата на членуващите в нея институции за изграждането на стабилни системи за обществено здравеопазване в различните страни по света. Тя е единствената организация, която работи за подпомагане на устойчивостта на институциите за обществено здраве чрез разработена на базата на доказателства международна рамка за развитие. Асоциацията отчита, че от 2006 г. досега благодарение на нейните дейност и инвестиции е подобрен капацитетът на общественото здраве в 45 страни в света.

Благодарение на уникалния фокус на Асоциацията значимо е подобрен капацитетът на институциите за обществено здраве, тяхната работа, сътрудничество и координация за наблюдаване, реагиране и овладяване на епидемични взривове, включително Ебола, Зика и други спешни заплахи. Членуващите в Асоциацията страни обменят помежду си опит, свързан с най-добрите практики за овладяване на сериозни заплахи за общественото здраве, сред които употребата на тютюн, хроничните заболявания (диабет, сърдечносъдови болести) и др.