Директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков ще запознае участниците с възмож­ностите за повишаване на капацитета на специалистите от първичната извън­болнична медицинска помощ в България за превенция и ранно откриване на психичноздравни проблеми. На кръглата маса ще участват председателят на Комисията по здравеопазването към 44-тото Народно събрание д-р Даниела Дариткова, проф. Дроздстой Стоянов, национален консултант по психиатрия, както и експерти от офиса на СЗО – България. На събитието са поканени представители на отговорните държавни институции, съсловни организации в сферата на здраве­опазването, професионални и пациентски организации, водещи български медицински специалисти и експерти. Кръглата маса е част от проекта „Повишаване на капацитета на специалистите от първичната здравна помощ в България за ранно откриване и превенция на психично­здравни проблеми“, подкрепен от СЗО с финансиране от Германия.