На 9.11.2018 г. в Националния център по обществено здраве и анализи се проведе работна среща във връзка с изпълнението на дейностите по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014–2020 г.

Срещата беше организирана от Министерство на здравеопазването съвместно с НЦОЗА. На нея присъстваха г-жа Светлана Йорданова – зам.-министър на здравеопазването, доц. д-р Христо Хинков – директор на НЦОЗА, проф. д-р Пламен Димитров – национален координатор на програмата, експерти от МЗ, националните и регионални координатори на програмата.

Представен беше отчет на извършените през 2017 г. дейности, насочени към превенцията на четирите основни поведенчески фактора на риска за здравето – тютюнопушене, алкохол, нездравословно хранене и ниска физическа активност, а също и към ранната диагностика на водещите ХНБ. На събитието беше представен анализ на политиките, стратегиите и добрите практики за превенция на хроничните незаразни болести и основните етапи при планиране и осъществяване на здравни комуникационни кампании. Представени бяха добри практики, реализирани на регионално ниво, обсъдени бяха проблеми, свързани с развитието на програмата и възможностите за тяхното преодоляване.