Асоциацията по обществено здравеопазване в Англия (Public Health England) бе домакин на годишната среща на Международната асоциация на националните институти за обществено здравеопазване (The International Association of National Public Health Institutes – IANPHI), която се проведев Лондон на 4–7 ноември 2018г. На форума от българска страна участва зам.-директорът на НЦОЗА проф. Пламен Димитров.

НЦОЗА кандидатства с молба за членство в Асоциацията, съпроводена с необходимите документи и въпросници. След тяхното разглеждане Изпълнителният комитет на Асоциацията проведе гласуване с положителен резултат. Процедурата за приемане на НЦОЗА в Асоциацията беше финализирана преди броени дни именно на ноемврийската Годишна среща. След тайно гласуване всички 41 делегации на форума единодушно утвърдиха НЦОЗА за пълноправен член на Международната асоциация на националните институти за обществено здравеопазване.