На 25 и 26 октомври в Астана, Казахстан, се проведе Глобална конференция по първична здравна помощ: „От Алма Ата към универсално здравеопазване и постигане целите на устойчивото развитие”.

Всички страни членки на СЗО потвърдиха ангажиментите, изразени в амбициозната и визионерска Декларация от Алма Ата от 1978 г. и Програмата за устойчиво развитие от 2030 г. в стремежа си за здравето на всички. Форумът прие нова Декларация.

Проф. Петко Салчев от НЦОЗА беше представител на България в Глобалната конференция и активно участва в изработването на Декларацията и нейното приемане. В рамките на конференцията той се срещна с д-р Ханс Клюге – директор на Дирекция „Здравни системи и обществено здраве“ към Европейския офис на СЗО, който изказа благодарност за подкрепата на България в инициативите на СЗО. От своя страна проф. Салчев благодари на д-р Клюге за подкрепата на СЗО за реформите в българската здравна система.

Цялата информация можете да прочетете тук