На 24 юни 2018 г. ни напусна профeсор д-р Любомир Иванов, дмн, основател и първи главен редактор на Българско списание за обществено здраве, директор на Националния център по опазване на общественото здраве от 2005 до 2009 г.

Проф. д-р Любомир Иванов има значим принос в развитието на здравните системи у нас, научни постижения в областта на социалната медицина и общественото здраве. Като специален представител на СЗО и ООН работи в Грузия и Таджикистан, страни със сложна политическа и военна обстановка. Негови стратегически трудове служат за модел на здравеопазването в Средна Азия и Кавказ. Бил е член на Управителния съвет на Европейската асоциация по обществено здраве и на Комитета на висшите съветници по обществено здраве в Европейската комисия, председател на Българската асоциация по обществено здраве. Работил е като национален консултант по социална медицина и здравен мениджмънт на Министерството на здравеопазването, заместник-председател на Висшия медицински съвет на МЗ, член на Акредитационния съвет и на Съвета по медицински стандарти на МЗ. Редица от неговите научни трудове – над 170 публикации и 14 монографии, въвеждат и формират стандарти в сферата на здравния мениджмънт, теорията на социалната медицина, качеството на медицинската помощ и борбата с хроничните неинфекциозни заболявания.

Поклон пред светлата му памет!