Специалисти от НЦОЗА представиха доклади на Годишната университетска научна конференция с международно участие на Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново на 14-15 юни 2018 г. С нея се отбелязаха и 140 години военно образование в България.