Практическото ръководство съдържа методически насоки по управление на медицинските отпадъци на територията на лечебните и здравните заведения във връзка с актуалната нормативна уредба и препоръките на СЗО. Предоставена е информация за повишаване знанията и професионалния капацитет на ангажираните с тази дейност лица. Електронното издание на НЦОЗА е предназначено за управители на лечебни и здравни заведения, главни и старши медицински сестри, отговорници по управление на отпадъците, административни директори, инструктори по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, експерти от РЗИ и РИОСВ, лица с разрешение за извършване на дейности с медицински отпадъци и др.

Ръководството може да изтеглите от тук

files/FINAL_VERSION-2017-Medical_waste.pdf

28 април е Световният ден за здраве и безопасност при работа. Тази година вниманието на Международната организация на труда е фокусирано върху необходимостта държавите да подобрят капацитета си за събиране и използване на надеждни данни за безопасността и здравето при работа.

Един от аспектите на здравето и безопасността при работа е насилието на работното място. Ако през 19 и 20 век се говори за физическата тежест на труда, то сега вниманието е насочено към неговата психологична тежест и дискомфорта. Проблемът, наречен мобинг, или психичното насилие на работното място, става изключително популярен през последните години.

 Проф. Пламен Димитров, зам.-директор на Националния център за обществено здраве и анализи и представител на Здравната мрежа за Югоизточна Европа, участва на среща на здравните министри от Югоизточна Европа, която се проведе в Кишинев, Република Молдова. На форума Министерството на здравеопазването получи ценен приз за изключителен принос в регионалното сътрудничество в областта на здравеопазването в Югоизточна Европа. Във фокуса на срещата бе темата "Здраве, благополучие и просперитет в Югоизточна Европа в контекста на Програмата за устойчиво развитие 2030". На форума присъстваха зам.-министърът на здравеопазването д-р Галин Каменов и д-р Скендер Сила, управляващ офиса на Световната здравна организация в България.

 Само един от двайсет страдащи от депресия получава специализирана психиатрична помощ в България

Световният ден на здравето – 7 април, през 2017 г. е посветен на депресията – втория най-голям фактор за загуба на трудоспособност или влошаване на здравето. Депресията е и водеща основна причина за 128 000 самоубийства всяка година в Европейския регион на СЗО. По данни на СЗО за 2015 г. 40 милиона души в Европейския регион страдат от депресивни разстройства, като честотата се движи от 3,8% до 6,8% от населението в различните страни. Според данните на ЕПИБУЛ едва 20,69% от българите, които са имали някакво често психично разстройство, са получили помощ. При 19,7% от тях тя е била медицинска: при 16,85% от общ лекар, при 5,58% – от психиатър.

Цялата информация можете да прочетете тук / files/news/WHD_BGPRES_OK.docx /

Националният център по обществено здраве и анализи и Световната здравна организация – Офис България, организират съвместна пресконференция по повод 7 април – Световния ден на здравето. Тази година той е посветен на депресията. Пресконференцията ще се проведе на 7.04.2017 г. в Пресклуба на БТА от 11 ч. Темата е: «Световен ден на здравето. Нека да поговорим за депресията». Участници са доц. Христо Хинков – директор на НЦОЗА, д-р Скендер Сила – ръководител на Офиса на Световната здравна организация за България, доц. Михаил Околийски – експерт в Офиса на СЗО за България, д-р Румяна Динолова – психиатър, главен експерт в НЦОЗА. Ще бъдат представени актуални данни и аспекти по темата за България и за страните от Европейския регион на СЗО.