CAADID Част I: История
  CAADID Част II: Диагностични критерии
  CAADID Part I: History
  CAADID Part II: Diagnostic Criteria


Европейски индекс за оценка степента на зависимост EuropASI
EuropASI: Форма за провеждане на интервю
Често срещани въпроси и грешки в изследваните проблемни областиСкрийнинг
Самооценъчна скала за възрастни със СДВХ (ASRS версия 1.1)
Списък за бърза проверка на симптоми
SCID – II Версия 2.0 (за DSM-IV)
Голям депресивен епизод
(Хипо) маниен епизод
Злоупотреба и зависимост от алкохол
Антисоциално личностово разстройство (при нужда)
Синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност
Самооценъчна скала за възрастни със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност
Инструкции за MINI Plus
Инструкции за SCID II: Гранично личностово разстройство


AUDIT (Скрининг – въпросник за проблеми, свързани с употребата на алкохол)
CAGE(клетка)
Алгоритъм въпросник CRAFFT
Въпросник CRAFFT
DAST –10 Въпросник за употреба на наркотици
DAST –20 Тест за употреба на психоактивни вещества)


ADAD2. Диалог за оценка на юношата, Версия 2. Ръководство
ADAD2. Форма за интервю
ADAD2. Форма за обратна връзка