Българско списание
за обществено здраве
2020, Том 12, кн. 2


Bulgarian Journal
of Public health
2020, Vol. 12, № 2


   
СЪДЪРЖАНИЕ
 CONTENTS
ХРАНИ И ХРАНЕНЕ   FOOD AND NUTRITION
ХРАНИТЕЛНИ ВЛАКНИНИ И ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ ХРАНИ. ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЗНАЧЕНИЕ И ХРАНИТЕЛЕН ПРИЕМ 3 DIETARY FIBER AND WHOLE GRAINS FOOD. TERMINOLOGY, SIGNIFICANCE AND DIETARY INTAKE
Д. Гюрова   D. Gyurova
ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ   MENTAL HEALTH
ИСТОРИЯ НА СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА САМОУБИЙСТВАТА В БЪЛГАРИЯ 12 HISTORY OF COLLECTING INFORMATION ABOUT SUICIDES IN BULGARIA
В. Наков   V. Nakov
ЗДРАВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО   POPULATION HEALTH
МЕДИКО-СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЕЗБОЛЯВАНЕТО НА НОРМАЛНО РАЖДАНЕ С ЕПИДУРАЛНА АНАЛГЕЗИЯ 21 MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF THE ANESTHESIA OF NORMAL BIRTH WITH EPIDURAL ANALGESIA
Г. Пенев, В. Белчева, Е. Григоров, П. Салчев   G. Penev, V. Belcheva, E. Grigorov, P. Salchev
ЗДРАВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО   POPULATION HEALTH
ПОДХОД ЗА УСКОРЕНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД ОПЕРАЦИЯ (ERAS) В ЖЛЪЧНО-ЧЕРНОДРОБНАТА ХИРУРГИЯ 35 ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY IN HEPATOBILIARY SURGERY
В. Михайлов, М. Йончева, Е. Григоров, П. Салчев   V.Mihaylov, M. Joncheva, E. Grigorov, P. Saltchev
ЗДРАВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО   POPULATION HEALTH
ГОТОВИ ЛИ СА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО ДА ПОДПОМОГНАТ ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА ОТ РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ? 54 ARE DOCTORS IN BULGARIA READY TO PROFESSIONALLY ASSIST VICTIMS OF RADIOACTIVE CONTAMINATION IN A TERRORIST ACT?
Н. Бучинска-Симеонова, А. Радинов, Д. Николова   N. Buchinska-Simeonova, A. Radinoff, D. Nikolova