Българско списание за обществено здраве
2020, Том 12, кн. 3


Bulgarian Journal of Public health
2020, Vol. 12, № 3


   
СЪДЪРЖАНИЕ
 CONTENTS
ТРУДОВА МЕДИЦИНА   OCCUPATIONAL HEALTH
РАБОТОСПОСОБНОСТ НА ЛЕКАРИ ОТ БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ 3 WORKABILITY OF HOSPITAL PHYSICIANS
К. Вангелова, И. Цекова, И. Димитрова-Тонева   K. Vangelova, I. Cekova, I. Dimitrova-Toneva
ЗДРАВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО   POPULATION HEALTH
ГОТОВИ ЛИ СА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА РЕАКЦИЯ В УСЛОВИЯ НА РАДИАЦИОНЕН ИНЦИДЕНТ (Втора част) 15 ARE DOCTORS IN BULGARIA READY TO REACT IN A SITUATION OF A RADIATION INCIDENT? (Second part)
Д. Николова, Н. Бучинска-Симеонова, А. Радинов   D. Nikolova, N. Buchinska-Simeonova, A. Radinoff
ЗДРАВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО   POPULATION HEALTH
ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОТНОШЕНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ КЪМ МЕДИКАМЕНТОЗНИЯ АБОРТ В БЪЛГАРИЯ 27 PILOT STUDY ON THE ATTITUDE OF PHYSICIANS TO MEDICAL ABORTION IN BULGARIA
Д. Маринов, В. Белчева, Е. Григоров   D. Marinov, V. Belcheva, E. Grigorov
ХРАНИ И ХРАНЕНЕ   FOOD SAFETY
ПРОБЛЕМИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕТСКИ МЕЛАМИНОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ХРАНЕНЕ 40 PROBLEMS WITH THE SAFETY OF CHILDREN’S MELAMINE TABLEWARE
С. Петрова, В. Христова – Багдасарян   S. Petrova, V. Christova-Bagdassarian
ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ   ENVIRONMENT AND HEALTH
ХИГИЕННА ОЦЕНКА НА ПЯСЪК ОТ РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПЛАЖОВЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ, БАЗИРАНА НА ПРОВЕДЕНИ МИКРОБИОЛОГИЧНИ АНАЛИЗИ 51 HYGIENIC ASSESSMENT OF SAND FROM REGULATED BEACHES ON THE BULGARIAN BLACK SEA COAST, BASED ON CONDUCTED MICROBIOLOGICAL ANALYSES
В. Георгиева, М. Сиджимов   V. Georgieva, M. Sidzhimov
ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ   MENTAL HEALTH
ЗДРАВЕН ЕФЕКТ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ СТРЕС ПРИ РАДИОЛОГИЧЕН ИНЦИДЕНТ 64 HEALTH EFFECT OF PSYCHOLOGICAL STRESS IN A RADIOLOGICAL INCIDENT
А. Радинов   A. Radinov
ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА   HEALTH POLICY AND PRACTICE
РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ В БЪЛГАРИЯ (2010-2017 г.) 75 REGIONAL MEASURES OF STANDARD OF LIVING IN BULGARIA (2010-2017)
Г. Шопов   G. Shopov