Заглавие: Ръководство за добра практика за медицинските специалисти относно оценка и контрол на риска от производствен травматизъм
Издател: МЗ, Проект BG 051PO001-5.3.01-0001-C0001 „Информирани и здрави“
Година на издаване: 2013
Език: български
Тагове: производствен травматизъм